differentierad undervisning,  forskning,  förutsättningar,  läsa,  läscoach,  läsglädje,  likvärdig skola,  Okategoriserade

Nu kör vi – så här blir vi Läslovers!

Vi ger eleverna fem timmar att läsa på i veckan och utmanar dem att läsa lika mycket hemma!

Fast beslutna att lyckas vända den negativa lästrenden, där endast 1/5 av våra elever läser utanför skolan, har vi släppt sargen som Beppe Singers uppmanar oss. Det är nu det ska ske! Vi ska vända denna utveckling. Farstavikens årskurs 5 ska bli Läslovers med läshunger och eget läsdriv.

Vi ger våra Läslovers en timme (ca 40-60min) varje dag att läsa på. Samtidigt utmanas de att läsa minst lika mycket hemma och föräldrarna uppmanas att stötta och motivera sina barn att lyckas.

Jag har nog aldrig blivit så uppvaktad efter en blogg, som efter bloggen Läsa + läscoacher + läslov = Läslovers . Både i mailkorg och på FB har lärare visat sin uppskattning och intresse för ett likande projekt. De har också önskat att få veta mer hur vi tänker gå till väga. Nu är vi igång och i den här bloggen berättar jag lite mer om hur vi blir Läslovers.

Routmans sju framgångsfaktorer

Läsprojektet utgår från Routmans sju framgångsfaktorer. Sju framgångsfaktorer som gör att elever blir mer intresserade av att läsa och bygger ett eget läsdriv. I bloggen Läsande förebilder på skoltid berättar jag om mer om dessa sju framgångsfaktorer.

Tystläsning med Boksamtal

Vi har inventerat vilka läscoacher som finns i arbetslaget och schemalagt tid för läsning och boksamtal. Två boksamtal kommer att ske under lästiden, vilket gör att en Läscoach kan vara med på samtalet. När eleverna läser tyst i sina böcker tar Läscoachen ut en till två läsgrupper som hen har boksamtal med. Det tredje boksamtalet sker för alla elever samtidigt i klassen. Då går Läscoachen runt band läsgrupperna och stöttar.

Klassrumsbibliotek

Eleverna är indelade i grupper om 4-5 st. Grupperna är nivåbaserade utifrån skolans screening och elevernas val av böcker. Eftersom vi vill att alla ska träna sitt läsflyt behöver vi hjälpa eleverna att hitta böcker de kan läsa. Tack vare flera fantastiska bokförlag finns det numera många bra lättlästa böcker som stämmer åldersadekvat med eleverna. Och tack vare Värmdö biblioteks fina bokpåsar har vi nu många spännande böcker att välja på.

Individuella samtal och uppföljning för metakognition

Jag har varit i klasserna och haft läscoachande samtal. Eleverna har analyserat sin läsförmåga, bestämt individuella mål och reflekterat över vägar dit och hinder som de behöver passera. På sitt läsberg har de skrivit upp ett mätbart mål, hur de ska göra för att nå dit och hur stor sannolikheten är att de ska lyckas. Till sin hjälp har de använt Läsberget 5000 timmar från Läscoachens ABC.

Självklart har föräldrarna fått information på Schoolsoft om deras betydelse och hur de kan vara behjälpliga. I informationen har vi också berätta om att de spelar en viktig roll i sitt barns metakognition kring läsning.

Lässtrategier och Ordförråd

Till boksamtalen har vi kortlekar med samtalskort som bygger på lässtrategierna. Dessa kommer grupperna att använda både när de samtalar själva och med en Läscoach.

Högläsning med reflektion

Under projektets gång kommer lärarna fortsätta på sina högläsningsböcker. Utöver detta kommer eleverna att få lyssna på Häxorna av Roald Dahl från Drama för unga. Detta kommer ske i början på varje lektion i engelska. Efter lyssnandet kommer eleverna sedan att använda dramat i lektionen utifrån språk och engelsk kultur. Med detta vill vi visa eleverna att alla lärare är med i projektet eftersom det är så viktigt.

Synliggöra läsandet

Ytterligare ett verktyg som ökar motivation är att synliggöra sin resa och resultat. Det har vi också tagit fasta vid.

Bokmärken för 10 lästillfällen

För synliggöra läsandet och läsutvecklingen får eleverna ett bokmärken med 10 lästillfällen på. Där antecknar de varje gång de läser. Bokmärket är en bokkamrat/läsfixare som eleverna kan samla på. Förhoppningsvis får de ihop till en ”familj” under dessa veckor. Då kommer de att ha läst minst 60 gånger under projektets gång.

Bokträd med våra utlästa böcker

För att synliggöra vad klassen läser tillsammans ska vi göra en bokaffisch med de böcker som eleverna läser ut. Därför har vi skapat ett delat dokument med ett bokträd, där gruppen lägger in en bild på de böcker som de läser ut. På bokaffischen sätter de upp en bild på bokens framsida och ger ett kort omdöme i form av stjärnor. På så sätt blir även bokaffischen en fin tavla med boktips.

Läslogg

För att synliggöra elevernas boksamtal kommer de att skriva läslogg under samtalen. När Läscoachen är med, är det hen som för läslogg och när läsgrupperna samtalar själva, utses sekreterare som för anteckningar. Mer om boksamtalen går att läsa i bloggen Delad glädje är dubbel glädje.

Förberedelse

I Läsa + läscoacher + läslov = Läslovers berättar jag mer om förberedelserna, här är en kort sammanfattning.

 • Inventera vilka läscoacher som finns i arbetslaget. Vilka fler läsande förebilder kan vara med i samtalen? Ta med dem i planeringen och schemalägg deras insatser.
 • Dela eleverna i grupper om 4-5. Låt grupperna vara nivåbaserade utifrån skolans screening och elevernas bokval. Tanken med nivåbaserade grupper är för att samtalen och reflektionerna även kommer att generera boktips.
 • Schemalägga lästid ca 40-60 minuters per dag
 • Schemalägg 3 boksamtal i veckan
 • Meddela föräldrarna om deras vikt i projektet läslovers

Sist men inte minst, printa ut och kopiera

 • Läsberget 5000 timmar (en till varje elev)
 • Bokmärken med läslogg (minst 6 till varje elev) Målet är att de ska samla en ”familj” läsfixare
 • Frågekort (6-7 ”kortlekar” per klass)
 • Gemensam läslogg där gruppen samlar sina tankar (en till varje grupp).
 • Ett delat dokument där gruppen lägger in en bild på de böcker som de läser. (Ska kunna gå att skriva ut som plansch.)

Läslovers arbetsgång

 • Börja med en entusiasmerande lektion där ni berättar om projektet Läslovers och läsberget 5000 timmar. Sätt igång elevernas tankar om sin egen läsning, målbild och väg dit.
 • Dela ut bokmärken och se till att alla har något att läsa.
 • På tredje lästimmen har Läscoachen de två första boksamtal i läsgrupper. Ta ut en grupp i taget och samtala utifrån kortleken med lässtrategier. Eftersom det är första samtalet kan Förutspå vara en bra strategi att börja med. (Den är också ganska lätt att samtala om.)
 • Efterföljande lässtunder fortsätter läscoachen med boksamtal i läsgrupper.
 • När alla har haft ett boksamtal kan ni ha det första självständiga boksamtalet i läsgruppen.
 • Fortsätt läsa, lyssna och samtala om läsning!

Varsågoda, börja njut, upplev och läs!
Nu kör vi!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *