Nu gör vi upp med rasismen i klassrummet

Flyktpoddens dynamiska samtal om flykt och migration har nog aldrig känts mer aktuella och viktiga. Därför bjuder Fanzingo in till en lärarkväll den 20 april. 

20 April kl.17.00 på Fanzingo

Under kvällen delar jag med mig av erfarenheter från skolturnén och ungdomars tankar om rasism och migration. Min förhoppning är att inspirera fler att använda podden för att levandegöra stora som små frågeställningar. 

Kvällens innehåll:

  • Om Flyktpodden och dess lärarhandledning
  • Konkreta metoder för arbetet med Flyktpodden i klassrummet
  • Erfarenheter och reflektioner från skolbesök
  • Elevernas tankar om Flyktpodden
Självklart är lärarkvällen precis som skolturnén gratis!

xxxx

Än finns det möjlighet att boka in skolbesök!

Hör av er till mig här eller på Facebook…

I en värld som skakas av krig, pandemi, krigshetsande despoter, religiösa fanatiker och en allmänt polariserad vardag behöver vi ”vaccinera” oss mot fördomar och skapa förutsättning för fler att påverka sin egen framtid och omvärld. Flyktpodden visar att det trots fruktansvärda utmaningar och polarisering finns hopp och framtidstro. Flyktpodden – Ett lektionsverktyg, skapat av ungdomar med fantastisk framtidstro.

I Flyktpodden möts människor med erfarenhet av migration och flykt över generationsgränserna. Dessa dynamiska samtal och flykt, förföljelse och hopp om en bättre värld skapar nya intressanta ingångar för reflekterande samtal kring Förintelsen och andra folkmord. Samtalen och elevernas egna diskussioner skapar förståelse att dra paralleller till det som händer innan, under och efter folkmord och det vi ser i världen idag. 

Med vår skolturné, lärarkvällar och föreläsningar (digitala eller IR) hoppas vi att så många ungdomar som möjligt ska få ta del av Flyktpoddens dynamiska möten. Genom en Pay it forward- effekt, där elever och lärare använder sina nätverk kan Flyktpodden spridas hur långt och brett som möjligt. Visst vill ni vara med och gör upp med rasismen i klassrummet?!

Att åka till skolor och sprida Flyktpoddens viktiga budskap känns Bäst!

”Det är viktigare än någonsin att minnas och samtala om rasismens och nationalismens fruktansvärda konsekvenser. I dagens polariserade samhälle, där grupper av människor ställs mot varandra och avstånden mellan människor med olika livsvillkor ökar, kan unika personliga berättelser göra skillnad.” 

Emma Lundenmark, projektledare Fanzingo

I vår fortsätter jag vår skolturné. På skolbesöken har jag modellektioner utifrån Flyktpoddens lärarhandledning och coachande samtal med pedagoger kring hur de kan arbeta vidare med Flyktpodden och dess frågeställningar. I höstat var jag på Engelska skolan Norr i Stockholm, Profilskolan Excel i Leksand och Odensala skola i Sigtuna kommun. Tre mycket olika skolor utifrån sett, men ändå så lika. De bär på samma tankar och funderingar kring attityder, om hur vi kan lyfta alla människors lika värde och värna om våra demokratiska värderingar. Hur skapar vi förståelse för människors olika livsvillkor? Hur kan vi Pay it forward?

Eftersom vi inte har möjlighet att besöka alla skolor som vi vill, så lyfter vi våra erfarenheter från skolbesöken och inspirerar pedagoger, genom att föreläsa på större arenor och mässor. Förutom vår egna lärarkväll på Fanzingo kommer vi att vara med på SETT-dagen den 27 April och på SO-dagarna den 14 september.

Förra läsåret fick jag möjlighet att göra lärarhandledningen till Fanzingos fantastiska integrationsprojekt, Flyktpodden. När jag lyssnade på dessa dynamiska möten mellan unga och gamla överlevare, insåg jag att detta var för bra för att bara nå Fanzingos närmaste lyssnarskara. Ska vi göra upp med rasismen i klassrummet behöver vi våga prata och lyfta frågan i skolan. Och vi behöver ett spännande material som engagerar och öppnar upp för reflektioner, oavsett om eleven kan identifiera sig eller växer upp i en helt annan värld. I min blogg på LR skrev jag,
”Att det kändes bra att få få avsluta ”skitåret 2020” med att publicera en av mina viktigaste lärarhandledningar. Att få så ett frö och inspirera till hur 2021 kan vara början på en ny och bättre värld känns ännu bättre...”

xxxx

Flyktpodden – Dynamiska möten mellan överlevare

Den 27 januari är det förintelsens minnesdag. Låt oss aldrig glömma. Låt de överlevandes röster få fortsätta berätta. Låt röster från de som överlevt dagens grymma värld berätta. Låt oss inte ge utrymme för förnekelse, förvanskning och glömska…

I Flyktpodden möts en överlevande från Förintelsen eller annat krig/folkmord och en ung person som har egna erfarenhet av flykt och migration. Dessa dynamiska möten mellan ungdomar, som blivit utsatta för rasism, flytt sitt hemland eller förlorat anhöriga i krig, och äldre överlevare öppnar upp för insikter som ökar förståelsen för att dra paralleller till det som hände och den utveckling som sker idag. De unga programledarna skapar en identifikation som ger nya ingångar till berättelserna om folkmord och flykt. Och lyssnaren får uppleva öden och samhällsskildringar som många endast möter i film och litteratur. 

Flyktpodden är ett värdefullt material för lärare med elever som har svårt att ta till sig traditionellt utbildningsmaterial som handlar om rasism, Förintelsen och andra folkmord. Trots anledningen till svårigheterna, som är olika utifrån elevernas erfarenheter, antisemitism, rasistiska tankar eller okunskap kan Flyktpodden öppna upp för samtal och reflektioner kring dessa viktiga ämnen.

Flyktpodden är samtidigt väldigt betydelsefull i miljöer där ungdomar inte har någon egen erfarenhet av utsatthet och förföljelse. Där kunskapen och förståelsen kring frågan kan vara hög, men där det saknas gemensamma nämnare, närstående erfarenheter och föreställningsvärldar. Här är Flyktpodden ett viktigt verktyg som levandegör en verklighet som för dessa elever är helt främmande.

Tanken med lärarhandledningen är att lyfta in samtalen i klassrummen och möjliggör för att fler ungdomar ska få ta del av dessa viktiga frågeställningar. Lärarhandledningen är utformad så att den kan användas i sin helhet eller i delar utifrån de avsnitt som passar elevgruppen eller situationen. För att underlätta för läraren är handledningen skapad som en presentation i pdf. Det är för att läraren ska kunna plocka in de delar hen vill använda direkt i klassrummet eller lätt kunna dela avsnitt och specifika frågeställningar i elevernas digitala verktyg.

Extra stolt är jag över illustrationerna i lärarhandledningen. Inte bara för att det är Lovis* som är illustratör utan också för hennes eget motiv. Anledningen till att hon har suttit till långt in på nätter och tecknat av de som samtalar är för att deras möten gjorde så stort intryck på henne. Porträtten är hennes bidrag till en bättre värld.

Flyktpodden är producerad av mediahuset Fanzingo med medel från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) Tack vare ny finansiering från MUCF kan jag och Mediahuset Fanzingos fortsätta skapa liknande möten och sprida dessa möten till så många som möjligt.

Kom igen… Nu kör vi…

Nu gör vi upp med rasismen i klassrummet!

xxx

Flyktpodden och lärarhandledning finns på Fanzingos hemsida.

*Lovis Åkerman Björsell är den glada skolflickan i röd tröja på fotot från förr…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.