Föreläsningar & Workshops

Under 2019 och 2020 gästföreläser jag via Åbo Akademi om barns läsutveckling och hur vi får våra barn och ungdomar att vilja läsa. Med tanke på att endast 16% av våra 10 åringar läser utanför skoltid och ännu färre tonåringar, så är det ett högaktuellt ämne, som jag hoppas kunna lyfta även i Sverige

Den pedagogiska utmaningen är inte längre att lära barn
– det är att få dem att vilja läsa.” 

Mina föreläsningar och workshops bygger jag upp utifrån målgrupp och syfte, men målet är alltid detsamma. Alla barn och ungdomar – oavsett socioekonomiska förutsättningar och geografisk hemvist – ska få läshunger så att de fortsätter att läsa och lyssna på böcker.” Jag har föreläst på bland annat Junibacken, Skolforum, SETT, bibliotek och förskole- & fritidskonvent. De målgrupper jag möter är förskollärare, lärare, pedagoger, bibliotekarier och andra vuxna som arbetar med barn och ungdomar. Men jag har även föreläst för föräldrar och mor-farföräldrar.

För att minimera risken att boken Läscoachens ABC – att bygga och coacha fram läshunger ”bara” ska nå ut till de redan invigda och intresserade planerar jag föreläsningar och workshops med boken som grund. Dessa byggs upp utifrån målgrupp och syfte. Som exempel kan de vara,

Inspirationsföreläsning

En inspirationsföreläsning som vänder sig till all personal på en skola eller förskola. Här är målet att åhörarna ska gå därifrån med en uppfriskande känsla av att Wow, vad vi gör bra! … Men tänk, det här kan vi göra bättre…så här… eller så här…

Inspirationsföreläsning med workshop

En kombination av inspirationsföreläsning som avslutas med workshop, då åhörarna genom coachning får fördjupa sig i frågeställningar anpassade utifrån deras vardag. Passar bra som en studiedag, där pedagogerna får möjlighet att planera upp något läsprojekt utifrån skolan eller förskolans förutsättningar.

Serie workshops för läsande arbetslag

En serie workshops för arbetslag, där vi går djupare in på läscoachandet. Här är målet att arbetslaget genom coachning ska organisera och skapa nya fundament för att bygga läshunger. Målet är också att arbetslaget ska skapa verktyg för att mobilisera ännu fler läscoacher runt barnen och eleverna. 

Självklart kommer föreläsningar och workshops att anpassas utifrån vår nya världsbild. De som inte kan ses i real life kommer kunna vara med digitalt.

Webbträffar och andra samtal

Inget ont som inte har något gott med sig. I år har jag fått möjlighet att möta flera hundra, kanske flera tusen personer genom (för mig) nya kanaler. Oavsett om träffen var i realtid eller inspelad i förväg går flera att titta på i efterhand. Det tycker jag är helt fantastiskt! Här är några samtal och föreläsningar som jag har deltagit i under vårvintern.

Minimera Sommarlovstappet
Läsning är en färskvara som behöver underhållas kontinuerligt. Görs inte det så kommer eleverna att tappa i läsförmåga. Så vad kan vi göra för att de, ibland mödosamma, framsteg som gjorts under terminen inte ska gå till spillo? 
Fyll på din verktygslåda inför sommarlovsläsningen med tips från läscoachen!
Läslovers vände negativ lästrend!
– Ge eleverna fem timmar att läsa
 i veckan och utmanar dem 
att läsa lika mycket hemma!
Fast beslutna att lyckas vända den negativa lästrenden, släppte vi sargen. Inspirerade av Läslovet och Läscochens ABC  fick vi Farstavikens årskurs 5 att bli Läslovers med läshunger och eget läsdriv. Så här gjorde vi…


Motivera i klassrummet
Vill du få konkreta tips på hur du kan lägga upp arbetet med de mest omotiverade läsarna? Maria Björsell är speciallärare och ger här inspiration till hur du som lärare kan stimulera till språkutveckling. Vilka är framgångsfaktorerna? Du får också tips på hur man kan lägga upp boksamtal som leder till garanterad läslust.
Ett samtal om lättläst och hur vi motiverar till läsning i och utanför klassrummet…
God lärmiljö
Hur skiljer sig lärararnas och elevernas syn på god lärmiljö? Lyssna på Maria Björselloch Hans Ruben Roupe som ger sin syn på hur man skapar goda engagerade lärsituationer. Hör även gymnasieungdomarna Ida Jernberg och Clara Bastreri som snart tar studenten från Södra Latin.

bbbbbbb

Bonnierförlagen Lära

Jag kom in på Bonnierförlagen Lära när de startade, tack vare att jag hade gjort ett par efterord åt En bok för alla och varit drivande i Förskolebiblioteket tillsammans med Martin Widmark. Mina första uppdrag var allt möjligt smått och gott, som till exempel att vara med och skapa innehållet till Lärarkalendern. Min första bok var Läsdagboken. Sen har det blivit 8 böcker till. Den åttonde bok, Läscoachens ABC -att bygga och coacha fram läslust kom nu i maj.

Mina böcker på Bonnierförlagen Lära

Sveriges Radio

Jag pratar ofta om hur lyssnandet är en väg in i litteraturens värld. Radioteater och drama alla elever oavsett socioekonomiska förutsättningar möjlighet att möta litteratur och dramaturgi utifrån ny arena. Den ger dem en språkupplevelse som de annars kanske inte möter. Detta sker dessutom på en arena som eleverna är bekanta med. Under våren kommer jag att skriva flera lärarhandledningar till SR Drama för unga. Först ut är två lärarhandledningar till Bröderna Lejonhjärta. Den första är ganska traditionell med uppgifter som stimulera elevernas lyssnar- och språkutveckling. Den andra är en kreativ skrivprocessuppgift, där eleverna skriver en egen saga om gott och ont. Planen är att fylla på med fler handledningar till både nya och gamla radiodrama under våren.

Jag har också skrivit lärarmaterial till P3 Serien, Fallet Alma Diaz. Ett mycket spännande radiodrama som passar elever från åk6 och uppåt. Fallet Alma Diaz och lärarmaterialet, som liksom dramat utspelar sig på Instagram finns här.

Flyktpodden – Mediahuset Fanzingo

I våras blev jag kontaktad av en förtjusande människa från Mediahuset Fanzingo, som undrade om jag kunde hjälpa dem med lärarhandledningar till deras podd, Flyktpodden. Trots Corona och att vi aldrig har träffats blev det starten på ett spännande samarbete som snart ska lanseras.

När jag hade lyssnat på de första poddarna i Flyktpodden insåg jag att det här inte bara var ett integrationsprojekt för den lilla publiken. Berättelserna öppnade en värld som jag annars inte hade mött och jag kände instinktivt att det här måste så många som det bara går få ta del av. Ung som gammal, nysvensk som ”gammelsvensk” och oavsett socioekonomisk bakgrund. Att få lyssna och diskutera dessa berättelser och öden berikar vår världsbild och hjälper oss att förstå vår omvärld och oss själva.

Förutom dessa fascinerade öden som samtalen handlar om får lyssnaren möta unga och gamla som trots sina fruktansvärda utmaningar i livet visar hopp och  framtidstro. De visar att vi är starkare än vi kanske tror, vi kan äga vårt eget liv och bestämma över vår framtid. 

Att Lovis också fick denna känsla och kände att hon ville vara med och bidra gör mig extra stolt. Hennes bidrag få ni ta del av i handledningen genom hennes illustrationer.

Illustratör: Lovis Björsell

Lärarnas Riksförbund

Jag har varit ämnesspanare på LR under flera år. Där bloggar jag inte bara i läsfrämjande syfte. Mina bloggar där handlar om hela min pedagogiska världen, mina kolleger och elever. De populäraste bloggarna är de där jag skriver om lektioner jag haft och hur jag arbetar med vissa arbetsområden och utmaningar. Du hittar mina spaningar här.

”Mina elevers vardag, samhällsdebatten och övertygelsen
om att alla barn har rätt att lyckas, är min inspirationskälla.
Det är min skyldighet att ge barn de verktyg som de behöver för att bli självständiga, kloka och ansvarstagande samhällsmedborgare.”

Förskolebiblioteket

En meter sagor till förskolan

Tänk dig en meter sagoböcker. Tänk dig att det finns tips och idéer på lärandelekar och samtal till böckerna. Tänk dig att alla förskolor i Sverige får detta lilla förskolebibliotek. 

Och tänk att förskolepersonalen också får tips på, hur de kan berätta för dig, om ditt barns upplevelse av sagoboken. Och tänk att förskolepersonalen inspirerar dig att läsa högt för ditt barn. Tänk dig att sagostunden blir en läsupplevelse och språkutvecklande stund, både på förskolan och hemma. 
Tänk vilken sagolik gåva!

Förskolebiblioteket blev inte riktigt som vi tänkt oss. Kulturrådet tog sig an idén och gjorde den till sin, men förskolorna fick i alla fall sina bokpaket!

Mycket tack vare oss bakom Förskolebiblioteket!