EN SAGOLIK GÅVA

– från sagostund till läsglädje

Vi föräldrar är de viktigaste personerna i våra barns liv och det är med oss deras resa genom livet börjar. Vår uppgift är inte bara att fylla dem med kärlek och näring, utan det är vi som fyller deras ryggsäckar med erfarenheter, tankar och ord. Innehållet i dessa ryggsäckar växer genom samtal, lek och högläsning. Därför är du som förälder en viktig möjliggörare och förebild. Vi har skrivit denna bok för att visa dig hur du tar med ditt barn på en lekfull resa till läsgläjde.

En bok som berättar varför och hur

Bok ”En sagolik gåva – Från sagostund till läsglädje” är en fakta- och inspirationsbok för förälder och pedagoger. Med den vill vi visa de vuxnas värde och betydelse för barns språkutveckling. Med enkel text och inspirerande bilder berättar vi att det inte behöver vara svårt och tidskrävande, eller att man behöver vara högutbildad eller pedagog, för att kunna ge barn ett rikt språk. Det enda som krävs är vi samtalar mycket med barnen och att sagostunden blir en viktig del i vardagen.

Köp boken från Adlibris eller Bokus.

Läsglädje

I hemmet på skötbordet, långt innan skolstart, börja ditt barn att utveckla sitt språk. Ett viktigt mål för denna utveckling är att kunna läsa, förstå texter och känna läsglädje. Ditt barn känner läsglädje när det är roligt att läsa för att hon förstår det hon läser och texten ger henne en upplevelse. Forskning visar att goda läsare använder strategier för att förstå och ta till sig en text. Dessa läsförståelsestrategier är därför viktiga nycklar till läsglädje och nyfikenhet för de skrivna ordet.

Läs mer om läsförståelse här.

Bokkamraterna

bokkamraterna 3st

Leken är ett bra sätt ta läsförståelsestrategier in i barnens värld. Därför har vi skapat Bokkamraterna, sex roliga figurer som karaktäriserar olika strategier. Genom rollspel lockar Bokkamraterna barnen till att vilja lyssna på och läsa böcker. Redan i tidig ålder kan det lilla barnet börja använda Bokkamraterna för att förstå sagor och berättelser hon lyssnar på. Du som förälder kan visa vägen genom att själv använda dem vid högläsning. Ditt barn ser då hur du gör och hon kommer sen att börja härmar dig. I vår bok kommer du att kunna läsa mer om syftet med Bokkamraterna och hur du kan använda dem när du läser högt för ditt barn. Bokkamraterna följer med som bokmärken när du köper boken.

”Läsförståelse, läsglädje och läslust går hand i handoch ju mer barnet
läser desto bättre blir hon på att läsa.Det är något som hen kommer ha stor glädje av i sin fortsatta kunskapsutveckling.”