Tips & konkreta verktyg

What’s in it for me? Hur många gånger har vi lärare inte tänkt just den tanken på studiedagar och andra fortbildningssituationer? Att föreläsa och skriva för pedagoger kan var ibland det läskigaste som finns. Och all profession och yrkesstolthet som finns bland mina åhörare, gör mig mycket ödmjuk inför mina uppdrag.

Något som ofta efterfrågas är handfasta tips och konkreta verktyg.
”What’s in it for me?”

Som läscoach och författare är det en av mina största drivkrafter, att dela med mig av mina verktyg och tipsa om spännande, intressanta arbetsätt och tankar kring barn och ungdomars språk- och kunskapsutveckling. Under årens lopp har det blivit många blogginlägg, främst när jag var Lärarförbundets ämnesspanare men också här på min egen hemsida. Nu försöker jag samla och strukturera upp dem, så att de ska bli lätta att hitta och ta till sig.

Välkommen att botanisera… Sidan är inte klar, fler bloggar ska in.

Språkutvecklande arbetssätt

Hur får skapar jag läshunger? Vad kan man göra för att bygga läsförståelse? Att knäcka läskoden, vad betyder det? Vad är en läsande förebild och vilken betydelse har hen?

De flesta av mina bloggar handlar om läsning, läsglädje och läs- och språkfrämjande arbetssätt. Tanken är vända mig till olika pedagoger och professioner som finns runt våra barn och ungdomar. Hoppas de kan inspirera.xx

Läscoacher + Läslov = Läslovers

Ett spännande läsprojekt som ger Läslovers lagom till Läslovet!

I den här bloggen tänkte jag dela med mig av vår planering inför projektet Läslovers. Ett läsprojekt som ska pågå under ca 5 veckor. Två veckor före läslovet och två veckor efter. Självklart förutsätter vi att eleverna är så inne i sitt läsande att de kommer sluka böcker under läslovet. 

Hoppas jag kan inspirera …

xx

Nu kör vi – så här blir vi Läslovers!

Vi ger eleverna fem timmar att läsa på i veckan och utmanar dem att läsa lika mycket hemma!

Fast beslutna att lyckas vända den negativa lästrenden, där endast 1/5 av våra elever läser utanför skolan, har vi släppt sargen. Det är nu det ska ske! Vi ska vända denna utveckling. Farstavikens årskurs 5 ska bli Läslovers med läshunger och eget läsdriv.


xx

Läslovers vände negativ lästrend!

78% av de svagaste läsarna ökade sin läsförmåga märkbart

Hur gick det för åk 5 på Farstavikens skola? Hur gick det för de som antog utmaningen, projektet Läslovers? Nu vet vi…

Så gott som alla aktiva elever ökade sin läsförmåga markant. Innan Läslovers var elevernas medelvärde på stanineskalan 3, efter Läslovers är medelvärdet 6.


xx

Ämnesövergripande F-6

xx

F som i sämst – som i bäst på att gestalta det vi inte ser

Varsågod, en radioteater och fortbildning på sex lektioner som ingen lärare får missa … 
… ej heller hens elever …

F som är sämst är allt annat än sämst. Det är ett drama som är bäst på att gestalta det vi inte ser. Det är ett drama där lyssnaren får inblick i hur det är att inte fungera som alla andra, hur det är att alltid prestera bäst, hur vi vuxna påverkar barn och elever genom indirekta beteenden och oförståelse.


xx

Ämnesövergripande 6-9 & Gy

Digitalt

Mattematik

Och Lite Till