inspiration,  läsa,  läscoach,  läsglädje

Att ha något att läsa eller inte läsa…

Efter påsk kommer sommar… och med sommaren, kommer sommarlovstappet… Tänker att vi därför redan nu måste försöka förbygga för ett minimerat sommarlovstapp. Så varsågod, här är ett förslag på läsfrämjande arbetsätt och ett erbjudande för bra för att inte testa. To good to be true! 📚 Läs gärna vidare så får du veta mer… 😉

Att ha något som man vill läsa kontra att inte läsa alls är vardag för dagens barn och ungdomar. Pisa-chocker och lässtatistik talar sitt tydliga språk. De visar att de flesta väljer att inte läsa alls. Men jag tror att många inte ens har ett val. Barn och ungdomar har faktiskt inget att läsa. De vet ju inte vad de vill läsa. De vet inte vad de kan läsa. Och de har helt enkelt inget bra urval av böcker att läsa. Inget som fångar deras intressen. Inget att välja på varken hemma eller i skolan.

Jag undrar vad som skulle hända om de hade haft böcker att läsa? Intressanta böcker på rätt läsnivå. Jag undrar… Skulle det inte då vara lite lättare att få dessa ointresserade läsare att i alla fall testa att läsa? Vem vet, kanske några av dessa ickeläsare skulle råka fastna i en hejdundrandes läsupplevelser? 😉

Den som lever får se (som man brukar säga). Jag tänker, den som läser vidare får se…

En av de svagaste länkarna i byggande av läsintresse och läsglädje är bristen av något att läsa. Något som fångar läsaren, är intressant, på rätt läsnivå, skapar läsupplevelse och därmed läsglädje och eget läsdriv. Något som får läsaren att orka traggla upp för läsberget och få nyckeln till det förtrollade landet.

Dagens barn och ungdomar växer upp med hela upplevelseindustrin i fickan. De behöver upptäcka att en bok kan ge dem liknande känslor som film, spel eller nöjespark.

De måste känna att det knyter sig i magen, håret reser sig, hjärtat bultar och tårarna på kinden som rinner av lycka eller sorg. De måste uppleva att de är i mitt i händelsen centrum.

Temabox – Läscoachens lässtrategier

För att överhuvudtaget komma dit i sin läsupplevelse behöver hen läsa böcker utifrån eget läsintresse och läsnivå. Vilket kräver både en riklig valmöjlighet av böcker och läsfrämjande stöttning. Många förlag bistår med läsfrämjande förstärkning och kopplar lärarhandledningar till sina böcker. Förlaget Hegas går lite längre, deras strategi är att stötta sina unga läsare med tydliga stödstrukturer kring alla böcker, genom läsnycklar och MeraHegas temaboxars lärarhandledningar.

Nu finns Läscoachen bland MeraHegas temaboxar, temabox – Läscoachens lässtrategier. Temaboxen innehåller lärarhandledningar och läsnycklar som passar Hegas hela utbud. Dess läsnycklar fungerar dessutom till alla miljarder böcker (oavsett förlag) som kan skapa läsintresse. Tanken med temaboxen är att eleverna ska kunna läsa valfri bok och samtidigt använda Läscoachens läsnycklar som läslogg, stöd för lässtrategier och metakognition.

På Ekedals skolan har vi testat MeraHegas under läsåret för att utöka utbudet av böcker att läsa under elevernas egna lästid. Böckernas läsnycklar har använts för att koppla den egna läsningen till läsreflektion, läsutveckling och boksamtal. Nu har ni möjlighet att testa temoboxen – Läscoachens strategier och därmed vårt arbetsätt. Kanske delmålet kan vara att förbygga inför minimerat sommarlovstapp?

Gå på sommarlov som läsare med böcker att läsa

Många lärare upplever att tiden efter påsk springer i väg, vips så knackar sommarlovet på dörren. Låt oss därför börja redan nu med att förbereda eleverna på att gå på sommarlov som läsare. Temaboxen Läscoachens lässtrategier ger dig handfasta tips på hur du skapar en läsfrämjande skoldag, coachar och bygger läshunger. Eleverna får ett digert digitalt bibliotek och verktyg (Läsnycklar) för att träna läsförståelse och synliggöra sin läsning och läsupplevelse. Läsnycklarna är gjorda så att de kan användas oavsett om eleverna väljer att läsa från Hegas bibliotek eller egna fysiska böcker.

Syftet är att skapa möjligheter för egen läsning, där eleverna kan läsa utifrån eget intresse och läsnivå. Målet är att eleverna växer upp till läsare med läsupplevelse, läshunger och eget läsdriv, delmålet är att eleverna går på sommarlov som läsare, med böcker som hen vill läsa i sommar.

Varsågod! Elin på Hegas delar ut gratisprenumerationer på MeraHegas, gäller från och med nu och under hela sommarlovet! Allt du behöver göra är att maila elin@hegas.se och uppge koden Läscoach2024, så hjälper hon dig vidare!

Varsågod! Ett upplägg för dig som pedagog på hur du kan arbeta med elevernas läsning under våren och inför deras sommarlovsläsning.

Varsågod! Ett gediget digitalt bibliotek där ni kan välja böcker utifrån intresse och läsnivå. Böcker och läsnycklar lägger du i dina elevers personliga MeraHegasbibliotek. Därefter kan eleverna läsa när de vill, var de vill och på valfri devicer.

Temabox + Webinarium = Minimerat sommarlovstapp

Jag hoppas verkligen att jag kan inspirera dig att redan nu utmana sommarlovstappet. Kampen mot den börjar nu! Om vi ska lyckas minimera sommarlovstappet behöver nämligen eleverna gå på sommarlov som läsare, med böcker att läsa och en egen önskan om flera spännande läsäventyr.

Så titta gärna på mitt webinarium om Sommarlovstappet och läs lärarhandledningen till temaboxen Läscoachens lässtrategier. 😊

Mer om temaboxen Läscoachens lässtrategier

Temaboxen Läscoachens lässtrategier är ett verktyg för att arbeta med läsförståelse, lässtrategier & boksamtal och därmed utveckla en läsande generation.

Temaboxen utgår från de framgångsfaktorer som behövs för att skapa en läsande generation och differentierad läsning. Tanken är också att fylla det tomrum som materialet till ”En Läsande klass” lämnat efter sig. Boxen innehåller både läsnycklar med strategier för elevernas egen läsning och läsnycklar kopplade till läs- och förståelsestrategier. Det gör att temaboxen både kan användas för explicit undervisning i lässtrategier, som indirekt träning av strategier i egen lustläsning och ämnesövergripande oavsett ämne och profession.

Temaboxen består av en lärarhandledning, ”Läscoachens lässtrategier”
och tre elevdelar, ”Läsnycklarna – Läsberget, Lässtrategier och Läsnyckel”

Läscoachens lässtrategier – Lärarhandledning

Lärarhandledningen består av tre delar – Läscoachens framgångsfaktorer, Lässtrategier för en läsande generation och Läscoachens läsnyckel. Alla delar presenteras i Lärarhandledningen – Bli en Läscoach med Maria Björsell. Varje del är kopplade till läsnycklar som utgår och ska användas av eleven för hens egna läsning.

Del 1 – Läscoachens framgångsfaktorer

I första delen – Läscoachens framgångsfaktorer får du hjälp med att strukturera upp ditt arbete som läscoach. Här visar jag på betydelsen av olika framgångsfaktorer och hjälper dig att strukturera upp arbetet med differentierad läsning för lästräning och läslust.

Till del 1 finns läsnyckeln – Läsberget där eleverna reflekterar över sin läsning och läsutveckling.

Del 2 – Lässtrategier för en Läsande generation

I del två – Lässtrategier för en Läsande generation är flera lässtrategier i fokus. Här repeterar och handleder jag i explicit undervisning av lässtrategier.

Till del 2 finns läsnyckeln – Lässtrategier där de olika lässtrategierna presenteras och tränas explicit. Tanken är att implementera lässtrategierna i elevens egna läsning oavsett vad hen läser.

Del 3 – Läscoachens läsnyckel

I del tre – Läscoachens läsnyckel uppmärksammas och synliggörs elevernas läsupplevelser. Syftet är att synliggöra och skapa arenor där eleverna kan inspirera och sporra varandra till läsning. Arbetssättet bygger på insikten om att elever behöver få möjlighet till positiva läsupplevelser utifrån egna intressen för att kunna känna läslust.

Till del 3 finns – Läsnyckel med öppna frågor som eleven kan använda som läslogg oavsett vad hen läser.

Att ha något att läsa eller inte läsa, det är frågan…

Jag hoppas jag inspirerat er att testa min temabox – Läscoachens lässtrategier och därmed eliminerat frågan. Jag är verkligen övertygad om att det finns något att läsa för alla, det gäller bara att lyfta blicken, ta in intryck och börja utforska…

Jag önskar er lycka till och många spännande läsäventyr!

4 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *