ämnesövergripande,  demokrati,  Energikällor,  fake news,  fysik,  inspiration,  läsa,  läscoach,  läsglädje,  naturkunskap,  No,  politik,  samhällskunskap,  tips

Lyssna på ”Djupet” på djupet

– 6 lyssnarlektioner för djupare lyssning och djupförståelse

” …Tänk om jag hade vetat då, att de val som jag gjorde skulle få sådana konsekvenser, att jag skulle ställas inför krafter som inte gick att förklara…”

Så börjar huvudpersonen Hedda sin monolog med oss lyssnare. En monolog som öppnar sinnen, ger nya insikter och får oss att sitta på nålar av spänning. P3 Serie har återigen skapat ett skarpsinnigt ljuddrama, ”Djupet”. Denna gång en politisk thriller om globala energikällor och geopolitik i samspel med mystisk skärgårdssägen, starka känslor och personliga draman, allt tillägnat våra djupsinniga ungdomar.

I sommar har jag följt Heddas nervkittlande berättelse, irriterat mig över media, fake news och politiska utspel. Jag har fascinerats av verklighetsförankringen och njutit av övernaturliga inslag. Precis som jag vill ha det!

…Och under löprundor med storslagen utsikt över hav och kala klipphällar har lärarhandledningen sakteligt tagit form.

Lärarhandledningen är tänkt att inte bara lyfta ”Djupet” som utgångspunkt vid ämnesövergripande arbeten i svenska, samhällskunskap och fysik, utan ska också kunna användas som inspiration vid träning av textgenrer inför de NP delprov B och C. 

De sex avsnitten är ca 20 minuter långa och passar på högstadiet och gymnasiet. Diskussionsfrågorna är kalibrerade så att varje avsnitt är ett perfekt upplägg för en lektion oavsett om ämnet är svenska, samhällskunskap eller fysik.

xxxx

”Ett svenskt örlogsfartyg sprängs på Östersjön i närheten av en rysk gasledning. Alla i besättningen befaras omkomna och omständigheterna kring händelsen är oklara. Mysteriet kring vad som egentligen har hänt blir startskottet på en allvarlig militär upptrappning mellan Sverige och Ryssland.” 

xxxx

Djupet i klassrummet

Det finns flera anledningar till att lyssna på ”Djupet” i klassrummet. Förutom att det är en spännande upplevelse, kan dramaturgin verkligen öppna för samtal och diskussioner inom flera skolämnen, genom frågeställningar som hållbara energikällor, samhällsfrågor och källkritiskt tänkande. Samtal som samtidigt tränar strategier för djupläsning och djuplyssning. Dessutom kan man använda Djupets litterära och kulturella upplevelser som inspiration och utgångspunkt vid textproduktion av olika texttyper.

Ämnesövergripande inspirationskälla

Att radiodrama är ett bra val som inspirationskälla för ämnesövergripande arbeten och som verktyg för språkutvecklande arbetet har jag skrivit om i flera bloggar. Och i både bloggar och på föreläsningar pratar jag ofta om varför och hur lyssnandet kan ge oss en djupare språklig förståelse. Senast var för ett par veckor sedan, på min egen skola. Då jag under en eftermiddag på uppstartsdagarna fick möjlighet att inte bara prata om förra årets lyckade Läsprojekt – Läslovers, utan också visa på vikten av att vi samlar fler läsande förebilder och läscoacher i skolan. Ledningens intention och förhoppning med föreläsningen var att inspirera all personal att arbeta med elevernas läsintresse, genom att ”våga” läsa och lyssna på skönlitteratur och drama i fler ämnen än bara i svenskundervisningen. Jag hoppas att jag lyckades inspirera kollegiet, för i skolans utvecklingsgrupp finns numera undergruppen – Läsning. Precis som jag vill ha det!

”Jag älskar att läsa och önskar att jag kunde levandegöra min
NO-undervisning genom skönlitteraturen mer. Har du några tips?” 

Kommentar från underbara kollegan Lisa, 17/8-21

Varsågod, Lisa! Här har du ett skönlitterärt drama som kan levandegöra arbetet med olika energikällor och deras för- och nackdelar för miljön samt skapar diskussioner kring källkritisk granskning av information och argument. Precis som Lgr11 vill ha det! 😉

Djupets kopplingar till Lgr11 

”Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.” ”Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.” 

(Lgr11, Centralt innehåll svenska åk 7-9) 

”Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.” ”Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden.” 

”Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.” 

(Lgr11, Centralt innehåll samhällskunskap åk 7-9) 

”Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.”

”Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.” 

(Lgr11, Centralt innehåll fysik åk 7-9) 

xxxx

Två olika lektionsupplägg

Lärarhandledningen är uppdelad i två spår. Det är för att tydliggöra och underlätta val av uppgifter vid lektionsplanering. De två spåren består av: diskussionsfrågor och skrivuppdrag – vanliga texttyper inför nationella proven i årskurs 9. Det går bra att använda uppgifterna i sin helhet eller utifrån de delar som passar elevgruppen bäst. Inför varje avsnitt presenteras begrepp och uttryck. Dessa är till hjälp både inför lyssnandet av avsnittet och som skrivstöd för skrivuppdraget.

Diskussionsfrågor

Diskussionsfrågor

Det första spåret lyfter frågeställningar som skapar förståelse för dramaturgin, mediernas roll som informationsspridare och opinionsbildare samt hur nyhetsvärderingar kan påverka människors bilder av omvärlden. Dessa frågor bygger bland annat på strategier för djupläsning. Spåret öppnar också upp till frågeställningar och källkritisk granskning av de för- och nackdelar som finns med naturgas som energikälla. 

Skrivuppdrag

Skrivuppdrag

Det andra spåret är inspirerat av huvudpersonen Heddas yrke som kommunikatör. Det är en skrivuppgift som tränar olika texttyper baserat på avsnittens olika innehåll. Detta spår tränar också begreppsförståelse inom de områden som lyfts i dramat, bland annat sjöfart, politik och försvarsmakt. Uppgiftens texttyp och kommunikationsval är anpassat efter avsnittets dramaturgi och som hjälp finns stödmall för innehåll och textstruktur.

Tanken med skrivuppdragen är att lärarmaterialet till ”Djupet” ska kunna användas som träning eller repetition inför NP delprov B och C. 

Precis som med ”Fallet Alma Diaz” har jag svårt att hålla isär fiktion och verklighet när jag lyssnar på ”Djupet.” Tangeringen mellan vad som kan vara sant och fake news gör att även de övernaturliga inslagen skapar konspirationsteorier. Men ett är säkert, Det är både ärofullt och coolt att få skapa en lärarhandelning till ett drama som Aftonbladet kallar ”Actionspäckad med ett rejält drivet manus.” Och ännu häftigare (och läskigt) är det att mina val i lärarhandledningen kan ge val som kan skapa oanade konsekvenser för ungdomar över hela Sverige.

För tänk, våra val som lärare skapar ofta konsekvenser för fler än oss själva. Våra val kan ställa elever inför krafter de inte kan förklara. Val som kan skapa krafter de kan förklara. Och val som skapar krafter att göra egna val…
Precis som valen vi gör för oss själva…

xxx

” …Tänk om jag hade vetat då, den där januarikvällen för 20 år sedan,
att valet av Storstad skulle få sådana konsekvenser,
att jag skulle ställas inför krafter som inte gick att förklara,
…att jag 10 år senare skulle göra valet att starta Lärandelek.
Tänk om jag hade vetat då, att jag skulle få sitta just här
i höstsolen, under vinrankorna och skriva…”

”Tänk om…”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *