Sagoklassen

Vi kan fortfarande lära oss av sagovärldens budskap! I Sagoklassen får klassiska sagor nytt liv, anpassade till våra moderna ideal.

Tanken med Sagoklassen är att ta traditionella sagor och sätter dem i vår nutid. Det gör det lättare för barnen att ta till sig sagans budskap eftersom den då ligger närmare deras egen vardag. De två första böckerna i Sagoklassen ges ut av Hedvig bokförlag och ingår i deras serie lästräningsböcker. Sagoklassen ligger på nivå 2.

Sagoklassens Läsfé är ett unikt instick i Sagoklassens berättelser. Läsfén stöttar nybörjarläsaren att förstå, tolka och komma vidare i sagan. Med jämna mellanrum ställer Läsfén frågor till nybörjarläsaren. Frågor som bygger på läsförståelse strategier och tränar nybörjarläsaren att reflektera och läsa aktivt.

xxxxx

Köp boken

Kajsas nya kläder, den första delen i serien Sagoklassen. 

”Det var en gång en klass, i en skola inte långt här ifrån …”

Kajsa är klassens drottning och alla avundas kläderna hon har på sig. Klädesplaggen har hon köpt av den kända youtubern Troll. Men är kläderna verkligen så exklusiva som Kajsa påstår? 

Ingen vågar ställa sig emot Kajsa och hennes kumpaner. Inte förrän en ny kille börjar i klassen …

xxxxxxx

xxxx

Rödluvan och herr Varg

Det var en gång en klass, i en skola inte långt härifrån . I den här klassen fanns en pojke som alltid hade en röd hoddie på sig. Därför kallades han för Rödluvan.

En dag när Rödluvan är på väg till sin mormor möter han
herr Varg som erbjuder Rödluvan skjuts.

Men Rödluvan tvekar, han känner inte herr Varg. Och när
Rödluvan kommer fram till mormors hus är det något som inte stämmer…