Dynamiska möten mellan överlevare

I Flyktpodden möts en överlevande från Förintelsen eller annat krig/folkmord och en ung person som har egna erfarenhet av flykt och migration. Dessa dynamiska möten mellan ungdomar, som blivit utsatta för rasism, flytt sitt hemland eller förlorat anhöriga i krig, och äldre överlevare öppnar upp för insikter som ökar förståelsen för att dra paralleller till det som hände och den utveckling som sker idag. De unga programledarna skapar en identifikation som ger nya ingångar till berättelserna om folkmord och flykt. Och lyssnaren får uppleva öden och samhällsskildringar som många endast möter i film och litteratur. 

Vidare visar dessa fascinerande samtal, unga och gamla som trots sina fruktansvärda utmaningar i livet har hopp och framtidstro. Genom att minnas det hemska som har skett kanske vi tillsammans kan lyckas skapa en bättre värld.

”Det är viktigare än någonsin att minnas och samtala om rasismens och nationalismens fruktansvärda konsekvenser. I dagens polariserade samhälle, där grupper av människor ställs mot varandra och avstånden mellan människor med olika livsvillkor ökar, kan unika personliga berättelser göra skillnad.” 

Emma Lundenmark, projektledare Fanzingo

Under hösten har jag arbetat fram en lärarhandledning till Flyktpodden. Tanken är att lyfta in samtalen i klassrummen och möjliggör för att fler ungdomar ska få ta del av dessa viktiga frågeställningar. Lärarhandledningen är utformad så att den kan användas i sin helhet eller i delar utifrån de avsnitt som passar elevgruppen eller situationen. För att underlätta för läraren är handledningen skapad som en presentation i pdf. Det är för att läraren ska kunna plocka in de delar hen vill använda direkt i klassrummet eller lätt kunna dela avsnitt och specifika frågeställningar i elevernas digitala verktyg.

Extra stolt är jag över illustrationerna i lärarhandledningen. Inte bara för att det är Lovis* som är illustratör utan också för hennes eget motiv. Anledningen till att hon har suttit till långt in på nätter och tecknat av de som samtalar är för att samtalen gjorde stort intryck på henne. Och med porträtten kan hon vara med och bidra till en bättre värld.

Flyktpodden är producerad av mediahuset Fanzingo med medel från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) Min och Mediahuset Fanzingos förhoppning är att vi ska kunna fortsätta skapa liknande möten. Men framför allt hoppas vi få möjlighet att sprida dessa möten till så många som möjligt.

Ung som gammal, alla borde lyssna på minst ett av dessa samtal!

Flyktpoddens dynamiska samtal och handledning finns på Fanzingos hemsida.

Flyktpodden är producerad av Mediahuset Fanzingo med finansiering från MUCF.

Lärarhandledning är skapad av Maria Björsell, Lärandelek med illustrationer av Lovis Åkerman Björsell

*Lovis är den glada skolflickan i röd tröja för ca 7 år sedan.