demokrati,  läsa,  läscoach,  läsglädje

Välkommen till min blogg

Varmt välkommen till min nya blogg. Här kommer jag att berätta om mina senaste projekt, bloggar och vad jag gör för att ska läsglädje. Än så länge är sidan ganska tunn, men min ambition är att fylla på med gammalt och nytt så mycket jag kan. Självklart länkar jag till det jag gör på Lärandelek och LR från sidan. Min första blogg handlar om varför jag brinner för det här!

Nyckeln till det förtrollande landet!

”Jag håller i min hand nycklarna till det förtrollande landet. Det förtrollande landet där allt kan hända. Där vi blir kära, får nya vänner, nerverna kittlas, skräms och blir lyckliga. Där vi kan resa upp i rymden, tillbaka i historien, träffa spännande personer, rymdvarelser och dinosaurier. Jag har nyckeln i min hand och den ska du också få…”

Så börjar jag mina lässamtal med barn och elever. Jag berättar också att min nyckel inte bara går till det förtrollande landet, nycklarna är också nycklar till friheten. De som ger dem verktyg och möjligheter att äga sitt liv och bestämma över sin egen framtid. För den som läser får ju inte bara känna den sällsammaste av glädje. Hen får också en förståelse för andra och det som händer runt om i världen. 

Dessa samtal och den nyfikenhet för att läsa som mina nycklar skapar hoppas jag kunna sprida vidare här på min sida och genom mitt arbete som influenser, författare och föreläsare. 

Läsfrågan är en demokratifråga 

Läsfrågan är en demokratifråga som vi bör ta på största allvar. För om alla barn ska kunna växa upp till fritt tänkande vuxna, med förmågan att äga och påverka sitt eget liv måste vi ge barn – oavsett socioekonomiska förutsättningar och geografisk hemvist – läshunger så att hen vill läsa och lyssna på böcker. Detta är något som vi i vår föränderliga värld måste arbeta aktivt för. 

Tyvärr talar siffrorna sitt tydliga språk 

Statens Medieråd, rapport Unga och medier 2019. 

2018 är den röda linjen. Dippet hos 10 åringarna oroar mest. Vid 10-årsålder ”förväntas” eleverna ha fått nyckeln i sin hand. Det brukar vara runt tio som barn traditionellt blivit bokslukare med läshunger. Men något har hänt! Läshungern infinner sig inte, troligtvis för att det finns så mycket annat som pockar på uppmärksamheten. Så vi, vuxna kan inte lämna eleverna själva med sitt läsande ännu. De behöver fortsatt lässtöd av oss vuxna. Vad kommer annars att hända?

Av de ungdomar som är runt 17 år idag läser 16%, när dessa ungdomar var 10 år, så läste 36% av dem. Mer än hälften av ungdomarna har trots att de hade läshunger som 10 åringar slutat att läsa. Vad kommer hända om denna utveckling fortsätter och bara hälften av dagens 10 åringar läser som 17 åringar. Då kommer vi bara ha 8% av våra ungdomar som läser. Vad får vi för samhälle då?

Att lära sig att läsa är ett av livets första och riktigt stora utmaning. Och så fort vi klarat av den, knäckt läskoden, kommer nästa, ännu större utmaning. – Att bli en läsare. En utmaning som vi inte klarar av utan pepp och stöd, läsande förebilder och läscoacher. 

Den pedagogiska utmaningen är inte längre att lära eleverna läsa, det är att få dem att vilja läsa. Något som inte bara ligger på läraren i svenska, utan alla vuxna som arbetar och träffar barn och ungdomar. Min förhoppning är att influera, inspirera och väcka nyfikenhet för hur vi tillsammans kan vända trenden och skapa en läsande framtid. Jag börjar med…

Var en läscoach, bygg fundamentet till läshunger genom boksamtal och coachande förhållningssätt. Ha alltid en bok under armen! 

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *