Okategoriserade

Äntligen Äventyrsveckan och nya äventyr 

”Det iskalla svarta vattnet slog som en stöt mot bröstet. Det var som om min kropp inte kunde bestämma sig, hosta ut vattnet först och sen dra in luft. Eller tvärtom. Jag förstod. Nu skulle jag dö.”

Amanda i Äventyrsveckan av Sofia Nordin

Så var det dags för mig att lämna Bohusläns karga klipphällar och kavla upp ärmarna. Startskottet har redan gått för de flesta lärare och snart rullar eleverna in. Som vanligt är denna pirrande energiska känsla av nystart alltid lika härlig, oavsett om det är efter sommaren vid start av läsår eller inför vårterminen. Och som många gelikar har jag använt lovet inte bara till rekreation utan även till att skapa, eller … Det är nog skapandet som är rekreation? 

I sommar har jag bland annat skrivit två lärarhandledningar åt Sveriges Radio, Äventyrsveckan för Drama för unga och Djupet för P3 Serier. Djupet är en mystisk politisk thriller, med ingredienser av konspirationsteorier och fake news, vilket lärarhandledningen är uppbyggt kring. Mer om den när Djupets lärarhandledning är publicerad. 

Efterlängtad läsårsstart med Äventyrsveckan

Äventyrsveckan är ett spännande drama om mobbning, överlevnad och barns maktspel som inte lämnar någon oberörd. Berättelsen är Sofia Nordins debutroman och dramatiseringen är minst lika bra som boken.

Den 8 augusti släpptes radiodramat äntligen som efterlängtad repris. I den här bloggen tänkte jag inspirera till användning av dramat så här i läsårsstart, då en av våra viktigaste uppgifter är att lägga grunden för en trygg och positiv klassrumsmiljö. 

Genom att lyssna aktivt på radiodramatiseringen, träna på att göra inferenser och reflektera över klassens dysfunktionella relationer får eleverna verktyg att tillsammans bearbeta det egna klassrumsklimatet.

Kopplingar till Lgr11 

Äventyrsveckan berör flera kunskapsmål kopplade till Lgr11. Genom att lyssna aktivt och träna på att reflektera och göra inferenser kan eleverna arbeta med klassens egna klassrumsklimat, rollfördelningar och grupptryck. 

Dessutom passar dramat bra att använda för att levandegöra arbete kring allemansrätt och överlevnadsstrategier i naturen. Arbetsuppgifterna i lärarhandledningen är kopplade till läroplanen i SV, NO och SO. 

Radiodramatiseringen passar för både mellan- och högstadiet.

Varierande arbetssätt:

Som i flera av mina lärarhandledningar varvar jag olika arbetssätt beroende på dramat och avsnittens karaktär. Till hjälp för att strukturera upp reflektioner och diskussioner föreslår jag personliga loggböcker och arbetssättet EPA (Enskilt, Par, Alla).

För att hjälpa eleverna att samla ihop fakta och komma igång med sina tankar använder jag mig av gemensam ”brainstorm” innan den egna reflektionen. Något som jag kallar för post-it-storm (en brainstorm med post-it lappar eller digitalt med ”Jamboard”.) 

För att stärka elevernas språkutveckling är varje avsnitt kopplat till minst en av de strategier som ger läsförståelse/hörförståelse. Strategin förstå svåra ord och uttryck finns till alla delar. För att inte tappa elever med begränsat ordförråd är det viktigt att utgå ifrån klassens språkliga förutsättningar och låta eleverna berätta om sina erfarenheter kring orden.  

Lärarhandledning – 4 avsnitt – 5 lektioner 

Eftersom dramatiseringen bara består av fyra avsnitt och fem lektioner passar Äventyrsveckan extra bra att lyssna på under en temavecka kring klassrumsklimat och relationer, i början av ett läsår.

Nedan följer ett förslag på upplägg. Som vanligt använder jag min invanda struktur och arbetar i steg.

Steg 1 – förberedelse

Ladda ner lärarhandledningen och spara som pdf. Förbered elevernas lyssnarloggar genom att klistra in elevuppgifter i deras loggböcker eller digitala verktyg. Dela in eleverna i de ”EPA -par” som ska samarbeta med varandra.

Steg 2 – lyssnarvänlig miljö

Skapa en lyssnarvänlig miljö. Skapa rätt förutsättningar för aktivt lyssnande och se till att det finns tillräckligt med tid för att både lyssna och efterföljande samtal. Visa att lyssnandet är något viktigt som är prioriterat, att alla ska få en så bra upplevelse som möjligt!

Steg 3 – förutspå

Börja första lyssnarupplevelsen med att förutspå vad dramat kommer handla om och samtala om elevernas kommande arbete. Skriv upp och prata om nya ord/uttryck. Utgå ifrån klassen språkliga förutsättningar och låt eleverna berätta om deras erfarenheter kring orden. Tänk på att göra detta inför varje lyssnartillfälle.

Steg 4 – lektionsstruktur

Varje lektion tar ca 30-40 minuter och följer samma struktur

  1. Kort klassrumsdiskussion om vad som hände i förra avsnittet
  2. Reflektion över svåra ord/uttryck
  3. Lyssna på avsnittet, ca 15 minuter
  4. Reflektion över strategi eller uppgift
  5. Skriv i lyssnarlogg
  6. Prata med EPA-kamrat om reflektioner
  7. Diskutera i klassen

Steg 5 – Diskussion kring klassrumsklimatet

Både Amanda och Philip förändras av sina upplevelser. Deras roller gentemot varandra har bytts ut och en ömsesidig närhet har skapats. Men vad händer när de kommer tillbaka till klassen? 

”Hur kommer deras relation att se ut? Är Amanda och Philip förändrade för alltid? Kommer Amanda att kunna förlåta Philip för det han gjort tidigare? Kommer de att förbli vänner? Hur kommer klasskamraterna att reagera? Vad kan de vuxna göra för att hjälpa Amanda, Philip och klasskamraterna?”

Använd dessa reflektioner som utgångspunk vid diskussion kring det egna klassrumsklimatet.

”Hur vill vi som klass att vårt klassklimat ska vara? Hur kan vi göra för att alla ska känna sig trygga och trivas i klassen? Vad har de vuxna för ansvar? Vad har jag som enskild klasskamrat för ansvar? Hur hjälper vi varandra att ta detta ansvar?” 

Att starta terminen med Äventyrsveckan och reflektioner kring dessa slutliga frågeställningar kan vara bland det absolut viktigaste en klass kan diskutera!

xxxx

Äventyrsveckan – min start på höstens äventyr

För mig verkar höstens äventyr bli större än någonsin. Förutom att jag ska träffa mina fina elever, ska jag hjälpa kommunens skolor att förbättra och kvalitetssäkra elevernas språk- och läsutveckling. Tillsammans med Mediahuset Fanzingo ska jag ut i landet och sprida Flyktpoddens fantastiska budskap och lärarhandledningar. Som Läscoach och genom Bonnierförlagen Lära kommer jag hålla föreläsningar, delta i samtal och seminarier kring läslust och läsande förebilder. Hemma på min kammare kommer jag dessutom fortsätta skriva lärarhandledningar, läromedel och som krona på verket Min första lättlästa barnbok, utgiven av Hedvigs förlag. 

Självklart kommer jag att dela med mig av mina äventyr här och i andra medier. Min stora förhoppning är ju att jag ska fortsätta att inspirera till läs- och lyssnarglädje…😊

Låt Äventyret Börja! – Vi Ses i Höst!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *