demokrati,  fake news,  Flyktpodden,  inspiration,  politik,  samhällskunskap,  tips

Flyktpoddens Skolturné -ett Vaccin mot Hat

Förra veckan lämnade en av samtidens viktigaste röster oss. Det är med stor saknad vi kommer minnas Emerich Roth. Emerich kommer för alltid att betyda oerhört mycket för arbetet mot rasism och främlingsfientlighet i Sverige.

Den 27 januari är Förintelsens minnesdag. En dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under Förintelsen och de som stod emot. I en värld som skakas av pandemi, krigshetsande despoter, religiösa fanatiker och en allmänt polariserad vardag behöver vi ”vaccinera” oss mot hat, fördomar och förintelseförnekelse. Att lyssna på Emerich och andra som vill berätta om vad de upplevt kan vara ett fundamentalt framtidsserum.

Låt oss aldrig glömma. Låt de överlevandes röster fortsätta berätta. Låt röster från de som överlever dagens grymma värld vittna. Låt oss inte ge utrymme för förnekelse, förvanskning och glömska…

Med Flyktpodden får Emerich Roth ovärderliga historia leva vidare. Hans upplevelser och budskap om kärlekens styrka som överlever hat och hämnd lämnar ingen oberörd. Hans och de andra samtalen i Flyktpodden är en fängslande utgångspunkt i hedrandet av minnesdagen och det fortsatta arbetet mot fördomar och främlingsfientlighet. Framförallt visar de dynamiska samtalen att det trots fruktansvärda utmaningar och polarisering finns hopp och framtidstro.

I Flyktpodden möts människor med erfarenhet av migration och flykt. Dessa engagerande samtal om flykt, förföljelse och hopp om en bättre värld skapar nya ingångar för reflektion kring Förintelsen och andra folkmord. Samtalen i Flyktpodden och elevernas diskussioner utifrån lärarhandledningen skapar förståelse för paralleller till det som händer innan, under och efter folkmord och det vi ser i världen idag.

Mediahuset Fanzingo och jag drömmer om att så många som möjligt ska få ta del av Flyktpoddens spännande möten. Vi drömmer om att våra ungdomar oavsett var i Sverige de bor, oavsett förutsättningar och egna erfarenheter ska få möjlighet att diskutera och reflektera över Emerich och de andras fruktansvärda upplevelser, som trots mardrömslika öden vittnar om förtröstan och tilltro för framtiden.

Skolturné, Lärarkvällar & Föreläsningar

Under hösten har jag mött elever från olika årskurser, olika delar av Sverige med olika förutsättningar och erfarenheter. Vi har lyssnat, reflekterat och diskuterat tillsammans. Jag är så tacksam för alla kloka tankar som de har delat med mig. För trots att vi utåt sett är så olika, är vi så lika. Vi bär på samma tankar och funderingar kring attityder, om hur vi kan lyfta alla människors lika värde och värna om våra demokratiska värderingar. Hur skapar vi förståelse för människors olika livsvillkor?

Lärarkvällar och föreläsningar är tänkta för alla lärare, oavsett ämne, som arbetar på högstadiet och gymnasiet. Med alla lärares demokratiska uppdrag som utgångspunk lyfts erfarenheter från skolbesöken och flera intressanta arbetsätt och frågeställningar som Flyktpodden genererar. Flyktpodden passar nämligen alldelse utmärkt som diskussionsunderlag på mentorstiden, temadagar och minnesdagar.

Med skolturné, lärarkvällar och föreläsningar (digitala eller IR) hoppas vi att så många ungdomar som möjligt ska få ta del av Flyktpoddens dynamiska möten. Tack vare MUCF är Flyktpodden, lärarhandledning, skolbesök och föreläsningar gratis.

Fjärde vågen och Omikron gör att planeringar fortfarande pågår för fullt. Om du är intresserad av att låta dina elever träffa Flyktpodden, är nyfiken på våra lärarkvällar och föreläsningar, tveka inte att höra av dig. Tillsammans kan vi göra skillnad!

”Vi kan inte förändra vår egen historia bara andras”

Emerich Roth, Flyktpodden 2020

Pay it Forward

En av frågeställningarna som eleverna får reflektera över och diskutera är ”Vad kan vi lära oss av historien?
Det är en frågeställning som öppnar för fler tankar, så som ”Vad har jag för roll i historien?” ”Hur påverkar jag polariseringen ”Vad kan jag göra för att minska hat och utanförskap?” ”Hur kan jag Pay it Forward?”

En bra insats är att tipsa om Flyktpodden och uppmana fler att lyssna, precis som de här kloka niondeklassarna i Leksand.

Genom en Pay it Forward- effekt, där lärare och
elever använder sina nätverk kan Flyktpodden
spridas hur långt och brett som möjligt.
Tänk vad många som kommer bli vaccinerade!

I bloggen ”Flyktpodden gör upp med rasismen i klassrummet” berättar jag mer om syftet med Flyktpodden och lärarhandledningen. Där tipsar jag också om ett lektionsupplägg som passar högstadiet och gymnasiet oavsett om det är när- eller distansundervisning. Läs mer här,
https://www.lr.se/inspiration/lasa/bloggar/maria-bjorsell/2020-12-11-flyktpodden-gor-upp-med-rasismen-i-klassrummen

Flyktpodden och lärarhandledning finns på Fanzingos hemsida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *