läsa,  läscoach,  läsglädje,  Läslov,  läslovers,  likvärdig skola,  svenska

Skolbiblioteket ♥️ Folkbiblioteket = Sant

Äntligen! I höstas blev det bestämt att alla skolor måste ha ett bemannat skolbibliotek.

Äntligen! Som jag har lobbat och väntat på detta. För, hur ska vi läsfrämjare möjliggöra för trimmande av läsmuskler, skapa läsupplevelser och bygga läshunger när vi saknar en av läsarnas viktigaste pusselbitarna – BÖCKER!

Något att läsa! Något att läsa som passar varje unik elevs olika intressen och läsförmåga och något som passar alla de knytt som aldrig fått ynnesten att uppleva en riktigt bra litterär upplevelse.

Böcker – en livsviktig läskomponent och demokratifråga

Böcker är en av de viktigaste komponenterna för Bokslukaren och en läsande generation. Det säger sig självt. Men tyvärr är böcker en bristvara i majoriteten av våra barn och ungdomars vardag och Bokslukaren är en utrotningshotad art. Jag är sååå glad att det nu äntligen ska bli ordning på torpet. Nu ska alla skolor ”få” ett bemannat skolbibliotek.

Utan böcker är vi läsfrämjare dömda att misslyckas med vårt uppdrag,
utan duktiga skolbibliotekarier riskerar vi att tröstlöst gå vilse i bokskogen.

Hur, när och exakt vad ett bemannat skolbibliotek betyder är däremot gömt i februaridimman. Jag följer utvecklingen och uppbyggnaden av skolbiblioteken med tillförsikt och hopp. Hopp om att utvecklingen sker skyndsamt. Hopp om att de som ska fylla och bemanna dessa skolbibliotek får hjälp. Hjälp av någon som har kompetensen kring böcker och biblioteksstruktur – folkbibliotekarien.

Jag tror nämligen att vi läsfrämjare och blivande skolbibliotekarier kommer behöva folkbibliotekariernas kompetens både i uppstart och på sikt. Samtidigt är jag övertygad om att folkbiblioteken behöver oss som möter barn och ungdomar dagligen för att kunna förbättra sitt läsfrämjande arbete, för en läsande generation.

Den pedagogiska utmaningen är inte längre att lära barnen att läsa.
Utmaningen är att få barn och unga att vilja och orka läsa.
En utmaning som alla måste anta.
För en Läsande Generation!

Språkutvecklare på Värmdö kommun

Som språkutvecklare på Värmdö kommun är mitt mål att bygga upp ett starkt och hållbart samarbete med folkbiblioteket. Vid min sida har jag flera underbara likasinnade och tillsammans sprakar idéer och möjligheter för både skolor och bibliotek. Vi längtar efter att få ta med skobiblioteken i vårt samarbete.

Kompetenshöjande insatser inom Läsfrämjandelyftet

Som Läscoach och föreläsare har jag sedan i höstas flera stora och små kompetenshöjande uppdrag utifrån folkbibliotekens läsfrämjandelyft. Det är med ödmjukhet jag tar emot dessa förfrågningar. Samtidigt är det mycket tillfredsställande och roligt att få dela med mig av metoder och didaktiska frågeställningar, som kan stärka folkbibliotekens läsfrämjande förhållningssätt och samarbeten.

Ett exempel finns i Värmland. Biblioteket tar redan ett stort läsfrämjande ansvar, men nu tänker de vässa sin kompetens och sträcka ut en hjälpande hand till föreningsverksamheter och kommande skolbibliotek. Vi började året med två spännande dagar kring nuläge, syfte och målbilder. När vi belyste bibliotekets pågående läsfrämjande arbeten, visades en tydlig saknad av läsfrämjande verksamheter riktade mot barn och ungdomar mellan 11-19 år. Detta sporrade oss osökt att hitta lösningar och spännande läsfrämjande upplägg. I vinter ska vi ses digitalt. I april reser jag tillbaka till vackra Värmland för att spetsa till slutsatser och hjälpa till att summera deras läsfrämjande verksamhet inför sommaren och därmed minimera sommarlovstappet

Bild 1, visar bibliotekets pågående läsfrämjande arbeten, övre delen visar insatser riktade mot vuxna och den nedre delen visar i insatser riktade mot barn. Bilden visar att det finns ett bra samarbete med BVC, familjecentrum, förskola och lågstadiet. Men att det saknas samarbeten som vänder sig mot barn och unga 11-19 år. Läs mer här.

Bild 2, visar önskade framtida läsfrämjande arbeten. Fokus ligger på att nå barn och ungdomar 11-19 år samt att förbättra och utöka samarbetet med de vuxna i barnens och ungdomarnas närhet.

Folkbibliotek som vill vässa sin kompetens i läsfrämjande uppdrag och samarbeten med skola och fritids är varmt välkomna att höra av sig. Jag hjälper gärna till i både stort som smått.

Jag tror att ett starkt och hållbart samarbete mellan skolbibliotek och folkbibliotek gör att Bokslukarna inte kommer vara en utrotningshotat art länge till.

Skolbiblioteket ♥️ Folkbiblioteket = En Läsande Generation

Alla kan inte göra allt,
men alla kan göra något
för en Läsande Generation!