ämnesövergripande,  Bild,  demokrati,  inspiration,  läsa,  läscoach,  läsglädje

Att vara eller icke vara – Sveriges Radio Drama för unga i skolan

Spännande lektioner som ger lyssnarupplevelser och inspirerar till eget skapande i klassrum och på distans.

Nu är jag igång med mitt uppdrag för SR drama för unga. Och fort går det! Under påsken har handledningar för både Bröderna Lejonhjärta och Fallet Alma Diaz publicerats. ”Tack vare” Corona, med utebliven sportradio prioritera sändningstid för barn och unga. Inget ont som inte har något gott med sig…

På tal om Corona, så kommer jag avsluta bloggen med att berätta hur du kan arbeta med Drama för ungas guide till aktiv lyssning oavsett om eleverna är hemma eller i skolan.

Lagom till läslovet lanserade SR Drama för unga radiodramat Bröderna Lejonhjärta, och bloggen Dramatisk läslov med Bröderna Lejonhjärta blev vår första synergi.

Men, det var mycket jag inte visste i höstas som jag vet idag….

Vad jag inte visste då, var att Drama för unga under en tid hade funderat i liknande banor som jag,
– Att radiodrama kan ge så mycket mer än bara härliga och spännande lyssnarupplevelser.
– Att radiodrama skapar möjlighet att ge alla, oavsett socioekonomiska förutsättningar, chans att möta teater och drama. Något som vi vet skapar språkupplevelser och skriftspråkliga möten som många annars inte får tillfällen att erfara. 

Vad jag inte heller visste då, var att distansundervisning skulle bli många elevers vardag under våren 2020. I skrivandets stund är de flesta grundskolor fortfarande öppna. Men många elever och lärare arbetar hemma och skolsverige förbereder sig för en eventuell distansundervisning.

Vad jag dock vet nu, är att mitt FB-flöde fylls av fantastiska lektionsplaneringar och stöd för distansundervisning. Detta är något som Sveriges Radio och Drama för unga vill vara en del av!

Lärarhandledningar för upplevelse och kreativitet

Under våren och hösten kommer SR Drama för unga att släppa flera lärarhandledningar till olika radiodraman. Tanken är att öppna nya plattformar för språkutveckling inom och utanför skolans värld.

Syfte

Syftet med handledningarna är att låta ännu fler barn och ungdomar upptäcka, att lyssnarkraften i radiodrama ger samma dramatiska känslor som film och spel. Vilket kan skapa läslust hos icke läsande barn och ungdomar.

Ett annat syfte är att vara ett komplement för att levandegöra och konkretisera annan undervisning, då lyssnarkraften också genererar till kreativitet.

Ett tredje syfte som aktualiserats under våren är att möta skolans nya utmaning med distansundervisning. För att underlätta distansundervisningen är handledningarna formaterade så att läraren enkelt kan klippa in frågeställningar och uppgifter i elevernas digitala verktyg.

Självklart är lärarhandledningarna kopplade till Lgr11 och betonar det gemensamma skapandet, bearbetning av lyssnarupplevelse, samtal, lärarens modellerande och aktivt reflekterande med hjälp av lässtrategier.  

”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. ” (Lgr 11)

Två lärarhandledningar till Bröderna Lejonhjärta

”Radiodramat Bröderna Lejonhjärta får det att knyta sig i magen, håret att resa sig, hjärtat att bulta och tårar rinna på kinden av både lycka och sorg
hos våra unga lyssnare. Dessutom inspirerar radiodramat Bröderna Lejonhjärta unga skribenter att själva vilja förmedla dessa känslor i en saga om gott och ont.”

Först ut är två nya lärarhandledningar till Bröderna Lejonhjärta.

Den första handledningen innehåller traditionella uppgifter som stimulera elevernas lyssnar- och språkutveckling. Den andra är en kreativ skrivprocessuppgift, där eleverna skriver en egen saga om gott och ont.

Nervkittlande P3 Serie med diskussionsfrågor och Kriminalgåta

”I November 2018 anmäls fjortonåriga Alma Diaz försvunnen. Räddningstjänsten och frivilliga hittar inga spår av henne i skogarna utmed norrbottninskaskogarna. En vanlig hästtjej med kompisar – hur kunde hon bara försvinna?”

Så introduceras P3 serien ”Fallet Alma Diaz”. En serie som bygger på en sann historia och tar upp ämnen som ungdomars ohälsa, vuxnas okunskap och hur sociala plattformar påverkar både ungdomars och vuxnas handlingar. Men framförallt visar ”Fallet Alma Diaz” hur handlingar som inte var menade som elaka, kan accelerera utom kontroll och få stora skrämmande följder som påverkar ett helt samhälle. Handlingar som innan internet och sociala medier, troligtvis hade stannat inom en mindre kretsen och vars följder kanske inte hade skapat så oåterkalleliga konsekvenser.

Arbetet kring serien är uppdelat i två spår, diskussionsfrågor och Kriminalgåta

Det första spåret, diskussionsfrågor, lyfter frågeställningar och skapar förståelse kring risker förknippade med internet och digital kommunikation. Det här spåret öppnar också upp till frågeställningar kring ungdomars ohälsa och hur vi alla samspelar kring detta. Eftersom fallet bygger på händelser som sker på Instagram finns diskussionsfrågorna som stories på Instagram .

Det andra spåret ska liknas med en kriminalgåta och bygger på den strategi som polisen i filmvärlden använder sig av för att lösa ett fall. Tanken är att eleverna ska känna igen tillvägagångssättet och tillsammans bygga ett nät av ledtrådar och analyser, som de sedan kan använda för förståelse för händelseförlopp och konklusioner. Detta är en annorlunda och spännande metod för att ge elever språkliga strategier och berika deras egna skrivande. Som hjälp finns ledtrådar till gåtan som pdf att ladda ner.

Arbetsgång vid distansundervisning

Handledningarna är skrivna för ”vanliga tider” men i och med de våra nya tider tar vi höjd för att lärare ska kunna använda dem i distansundervisningen. Tanken är att de ska fungera i klasser där många är hemma och arbetar på distans medan andra är i kvar i klassrummet.

Precis som i min blogg, Corona vände negativ lästrend, har jag strukturerat upp planeringen i steg. Tanken är att planeringen ska fungera både i klassrum och på distans.

Steg 1

Förbered Instagramkonto (för Fallet Alma Diaz) och elevernas lyssnarloggar eller skrivloggar genom att klistra in elevuppgifter och lyssnarlänk i deras digitala verktyg. Dela in eleverna i EPA-par eller grupper om 4-5. Dessa ska vara konstanta och ska diskutera reflektionerna kring frågeställningarna. Säkerställ att eleverna i gruppen kan diskutera oavsett var de befinner sig.

Steg 2

Bestäm en viss tid (kanske) varje dag, då de elever som är hemma ska koppla upp sig för reflektion och samtal kring lyssnarupplevelsen. Den här tiden är ni i skolan med samtidigt från klassrummet. 

Var tydlig med att alla är införstådda med att de inför varje lyssnarsamtal och uppgift ska ha lyssnat på ett avsnitt. Varje avsnitt är ca 15-20 minuter långt. Eleverna ska också ha hunnit med en egen kort reflektion kring de frågeställningar eller uppgifter som ska diskuteras. 

Förklara arbetsgången för eleverna.

  • Lyssna på ett avsnitt (ca 15-20 minuter)
  • Reflektera
  • Skriv i individuell lyssnarlogg
  • Gruppdiskussion eller samtal med EPA-kamrat kring reflektioner
  • Skriv ner i gemensam läslogg eller skrivlogg

Betona vikten av att alla har lyssnat på avsnittet och gjort egna reflektioner innan samtalen.

Steg 3

Påminn eleverna genom att dela avsnittets händelse eller skicka ut en blänkare/notis om dagens uppgift och samtalstid en timme innan avtalat boksamtal.

Njut av nervkittlande lyssnarupplevelse och spännande diskussioner!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *