ämnesövergripande,  demokrati,  inspiration,  läsa,  läscoach,  läsglädje,  tips

Nu kör vi – Läscoacher coachar Läslovers!

-Ge eleverna fem timmar att läsa i veckan och utmanar dem att läsa lika mycket hemma!

Fast beslutna att lyckas vända den negativa lästrenden, där endast 1/5 av våra elever läser utanför skolan, har vi släppt sargen som Beppe Singers har uppmanat oss att göra. Det är nu det ska ske! Vi ska vända den negativa läsutveckling. Inspirerade av Läslovet och Läscochens ABC – att bygga och coacha fram Läshunger ska Farstavikens årskurs 5 ska bli Läslovers med läshunger och eget läsdriv.

Jag har nog aldrig blivit så uppvaktad efter en blogg, som efter bloggen Läsa + läscoacher + läslov = Läslovers . Både i mailkorg och på FB har lärare visat sin uppskattning och intresse för ett likande projekt. Så nu kör vi!

Syftet med projektet Läslovers är att ge eleverna tid att läsa och skapa nya rutiner i elevernas vardag där de prioritera läsning även utanför skolan.

Målet är att eleverna blir Läslovers med läshunger och eget läsdriv.

Vi ger våra Läslovers en timme (ca 40-60min) varje dag att läsa på. Samtidigt utmanas de att läsa minst lika mycket hemma och föräldrarna uppmanas att stötta och motivera sina barn att lyckas.

Routmans sju framgångsfaktorer för en läsande klass

Läsprojektet utgår från Routmans sju framgångsfaktorer för en läsande klass. Sju framgångsfaktorer som gör att elever blir mer intresserade av att läsa och bygger ett eget läsdriv. I bloggen Läsande förebilder på skoltid berättar jag om mer om dessa sju framgångsfaktorer.

Tystläsning med Boksamtal

Vi har inventerat vilka läscoacher som finns i arbetslaget och schemalagt 40-60 minuter om dagen för läsning och boksamtal. Två boksamtal kommer att ske under lästiden, vilket gör att en Läscoach kan vara med på samtalet. När eleverna läser tyst i sina böcker tar Läscoachen ut en till två läsgrupper som hen har boksamtal med. Det tredje boksamtalet sker för alla elever samtidigt i klassen. Då går Läscoachen runt band läsgrupperna och stöttar.

Klassrumsbibliotek

Eleverna är indelade i grupper om 4-5 st. Grupperna är nivåbaserade utifrån skolans screening och elevernas val av böcker. Eftersom vi vill att alla ska träna sitt läsflyt behöver vi hjälpa eleverna att hitta böcker de kan läsa. Tack vare flera fantastiska bokförlag finns det numera många bra lättlästa böcker som stämmer åldersadekvat med eleverna. Och tack vare Värmdö biblioteks fina bokpåsar har vi nu många spännande böcker att välja på.

Individuella samtal och uppföljning för metakognition

Jag har varit i klasserna och haft läscoachande samtal. Eleverna har analyserat sin läsförmåga, bestämt individuella mål och reflekterat över vägar dit och hinder som de behöver passera. På sitt läsberg har de skrivit upp ett mätbart mål, hur de ska göra för att nå dit och hur stor sannolikheten är att de ska lyckas. Till sin hjälp har de använt Läsberget 5000 timmar från Läscoachens ABC.

Självklart har föräldrarna fått information på Schoolsoft om deras betydelse och hur de kan vara behjälpliga. I informationen har vi också berätta om att de spelar en viktig roll i sitt barns metakognition kring läsning.

Lässtrategier och Ordförråd

Till boksamtalen har vi kortlekar med samtalskort som bygger på lässtrategierna. Dessa kommer grupperna att använda både när de samtalar själva och med en Läscoach.

Högläsning med reflektion

Under projektets gång kommer lärarna självklart att fortsätta på sina högläsningsböcker. Nyfiken på vad jag, Josefin Sundström och Emma Karinsdotter samtalade om kring högläsning på Bokmässan? På måndag den 19/10 finns en extra insatt webbträff, som också sänds onsdagen den 28/10.

Synliggöra läsandet

Ytterligare ett verktyg som ökar motivation är att synliggöra sin resa och resultat. Det har vi också tagit fasta vid.

 • För synliggöra läsandet och läsutvecklingen får eleverna ett bokmärken med 10 lästillfällen på. Där antecknar de varje gång de läser. Bokmärket är en bokkamrat/läsfixare som eleverna kan samla på. Förhoppningsvis får de ihop till en ”familj” under dessa veckor. Då kommer de att ha läst minst 60 gånger under projektets gång.
 • För att synliggöra vad de läser har alla elever ett Läsberg där de skriver upp de böcker som de löser ut under projektets gång.
 • För att synliggöra elevernas boksamtal skriver vi läslogg under samtalen. När Läscoachen är med, är det hen som för läslogg och när läsgrupperna samtalar själva, utses sekreterare som för anteckningar. Mer om boksamtalen går att läsa i bloggen Delad glädje är dubbel glädje.

Förberedelse

I Läsa + läscoacher + läslov = Läslovers berättar jag mer om förberedelserna, här är en kort sammanfattning.

 • Inventera vilka läscoacher som finns i arbetslaget. Vilka fler läsande förebilder kan vara med i samtalen? Ta med dem i planeringen och schemalägg deras insatser.
 • Dela eleverna i grupper om 4-5. Låt grupperna vara nivåbaserade utifrån skolans screening och elevernas bokval. Tanken med nivåbaserade grupper är för att samtalen och reflektionerna även kommer att generera boktips.
 • Schemalägga lästid ca 40-60 minuters per dag
 • Schemalägg 3 boksamtal i veckan
 • Meddela föräldrarna om deras vikt i projektet läslovers

Sist men inte minst, printa ut och kopiera

 • Läsberget 5000 timmar (en till varje elev)
 • Böcker jag läst på min väg till det förtrollade landet (en till varje elev)
 • Bokmärken med läslogg (minst 6 till varje elev) Målet är att de ska samla en ”familj” läsfixare
 • Frågekort (6-7 ”kortlekar” per klass)
 • Gemensam läslogg där gruppen samlar sina tankar (en till varje grupp).

Läslovers arbetsgång

Börja med en entusiasmerande lektion där ni berättar om projektet Läslovers och läsberget 5000 timmar. Sätt igång elevernas tankar om sin egen läsning, målbild och väg dit.

 • Dela ut bokmärken och se till att alla har något att läsa.
 • På tredje lästimmen har Läscoachen de två första boksamtal i läsgrupper. Ta ut en grupp i taget och samtala utifrån kortleken med lässtrategier. Eftersom det är första samtalet kan Förutspå vara en bra strategi att börja med. (Den är också ganska lätt att samtala om.)
 • Efterföljande lässtunder fortsätter läscoachen med boksamtal i läsgrupper.
 • När alla har haft ett boksamtal kan ni ha det första självständiga boksamtalet i läsgruppen.
 • Fortsätt läsa, lyssna och samtala om läsning!

Varsågoda! Snart Läslov, läs, upplev och njut!
Nu kör vi!

2 kommentarer

 • Maria Eriksson

  Hej! Jobbar som svensklärare på högstadiet och jag undrar om ni kört Läslovers i åk 7-9? När mina elever läser jobbar vi mycket med de olika lässtrategierna plus att vi oftast läser klassböcker.
  //Maria

  • MariaBjorsell

   Hej Maria,
   Jag har inte kört Läslovers på högstadiet ännu, men planerar att sätta igång till hösten. Tänker att det behövs ett annat kopieringsunderlag eftersom layouten på det som finns i Läscoachens ABC är anpassat för yngre elever. Planen är att det ska komma ett kopieringsunderlag i samband med min lansering av min Läsdagbok för äldre elever. Jag hojtar till så snart den är klar…

   Med vänlig hälsning,
   Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *